საკონსულტაციო მომსახურება
თანამედროვე ბიზნესსამყაროში მიმდინარე პროცესები გარდაუვალს ხდის საკონსულტაციო მომსახურების აუცილებლობას, რასაც ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა ადასტურებს.
ჩვენ შეგვიძლია გაგიწიოთ კონსულტაცია:
  • ფინანსური აღრიცხვისა და საგადასახადო დაბეგვრის საკითხებში
  • ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებში
  • ფინანსურ მენეჯმენტში
  • ბიზნესის მართვის საკითხებში
  • საიფორმაციო და ბუღალტრული სისტემების ფორმირების შესახებ
  • შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვაზე