ფინანსური მენეჯმენტი
რესურსების სწორი გადანაწილება, შემოსავლისა და ხარჯების ოპტიმიზაცია მძაფრი კონკურენციის პირობებში კომპანიების წარმატების ერთ-ერთ გარანტიას წარმოადგენს. ჩვენი დახმარებით დამკვეთს აუცილებელი დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრისა და შემდგომი მართვის შესაძლებლობა ეძლევა.
ჩვენ შეგვიძლია დამკვეთს შევთავაზოთ:

  • საოპერაციო საქმიანობის ანალიზი და დანახარჯების ოპტიმიზაცია
  • ბიზნეს გეგმის ანალიზი
  • დაინტერესებული პირებისათვის დამკვეთის პერსპექტივების არგუმენტირება