იურიდიული მომსახურება
კომპანიის წარმატებული საქმიანობისათვის აუცილებელია რთული სამართლებრივი გარემოს საფუძვლიანი ცოდნა. მოქმედ კანონებსა და ნორმატიულ აქტებში გარკვევა საშუალებას იძლევა შეფასდეს შესაძლებლობები და რისკები. ჩვენს მიერ გაწეული იურიდიული მომსახურება დაგეხმარებათ დაიცვათ აქტივები, მოაგვაროთ სადავო საკითხები, დადოთ თქვენთვის ხელსაყრელი კონტრაქტები როგორც ადგილობრივ ისე უცხოურ კომპანიებთან და დაიცვათ თქვენი ინტერესები.
ჩვენ წარმოვადგენთ კლიენტების ინტერესებს შემდეგი მიმართულებით:
  • კორპორაციული სამართალი
  • ადმინისტრაციული სამართალი
  • სასამართლო წარმოება და არბიტრაჟი
  • სამოქალაქო სამართალი