ჩვენ შესახებ
ქ. თბილისი, ლესელიძის 25, ბიზნეს ცენტრი "კალასი" ტელ: +99532 2439622
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი: კახეთის გზატკეცილი 112 ტელ: +99532 2407050
ტელეფონი: +99532 2439622
ელ.ფოსტა: abg.group@hotmail.com